Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via support@the-cocktail-club.nl

 KvK-nummer: 76152588.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen digitale cocktail (of mocktail) party’s aan consumenten en bedrijven.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Betaling geschiedt vooraf via de website. Indien het om een bedrijfsaanvraag gaat, moet de betaling binnen 7 dagen na factuurdatum voldoen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product af op de adressen die u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Wij proberen de pakketten binnen 3 werkdagen aan te leveren maar door de Corona problematiek kunnen bestellingen later aankomen.

Artikel 4 – Retour

U kunt onze producten niet retourneren tenzij the-cocktail-club.nl dat verplicht is volgens de Wet.  

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. 

Artikel 6 – Leeftijdsbeperkingen

De website en Producten van The Cocktail Club zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende Producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 7 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar support@the-cocktail-club.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 3 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.